Duurzaamheid
Aan alles gedacht

Groen doet je goed
Parcour ligt middenin het groen. Groen werkt ontspannend en geeft je iedere dag zodra je naar buiten kijkt een fijn gevoel. Het stimuleert ook een gezonde levensstijl en lichaamsbeweging. Maar groen doet nog meer. Voor de dieren in de omgeving en voor het evenwicht in de natuur. 

Klimaatadaptief bouwen
Ons klimaat verandert. Dit heeft gevolgen voor mens en dier. Zo loopt bijvoorbeeld het aantal insecten terug. We hebben vaker te maken met langdurigere, hevigere regenbuien. En tegelijkertijd met droge, hete zomers. Door bij de ontwikkeling van woningen al rekening te houden met deze veranderingen, helpen we de balans te herstellen. 

De buitenruimtes van Parcour zijn klimaatadaptief. Het regenwater wordt zo lang mogelijk vastgehouden in het gebied door bijvoorbeeld waterbergende wegen en wadi's. Alle woningen worden van binnen uitgerust met energiezuinige warmtevoorzieningen en wordt er buiten aansluiting met de groene omgeving gezocht in de vorm van wadi's  en groene daken voor het opvangen van regenwater. 

"Voor de ontwikkeling van de centrale parkruimte zijn klimaatadaptatie en biodiversiteit belangrijke speerpunten."

Sander Rombout, landschapsarchitect Copijn

Een verborgen plek bloeit op 

Gouda krijgt er met Parcour een mooie, natuurrijke plek bij. Ruim 30% van het voormalig bedrijfsterrein Lombok wordt volgens het nieuwe plan vergroend. Zo neemt de hittestress in de stad af en de biodiversiteit toe. 

Het bestaande groen wordt natuurlijk zoveel mogelijk behouden. Helaas moet een deel vervangen worden vanwege de slechte kwaliteit. Dit komt doordat de bomen laag geworteld zijn en het grondwaterpeil hoog is. Ongeveer 100 bomen worden gekapt en hier komen 100 nieuwe bomen en een wilgenbos voor terug. Ook aan de randen van het gebied komen grote struikgewassen afgewisseld met bomen. 

In Parcour:
 • Is 30% van het woongebied groen
 • Wordt 50% van de jaarlijkse neerslag geïnfiltreerd, dit blijft beschikbaar voor het groen
 • Gaat overtollig hemelwater via groene goten richting wadi’s
 • Treedt er geen schade op bij extreme regenval
Paraplu
Bijen
Volop biodiversiteit

Naast het vele groen en de wadi’s komt er aan de zuidelijke kant van Parcour een ecologische zone. Een water en een eiland met natuurlijke, zachte oevers aan de parkrand. Hier kunnen mensen niet op, maar het trekt verschillende dieren aan. Door het hoogteverschil in het gebied komen er natuurlijke schuilplaatsen waar ze zich fijn voelen.

  In Parcour:

 • Komen inheemse planten die nuttige insecten aantrekken, zoals vlinders en bijen
 • Trekken deze insecten vogels en vleermuizen aan
 • Worden op rustige plaatsen bijenkasten en nestkasten geplaatst
 • Wordt de parktuin zo ingericht dat zij zich hier echt gaan nestelen

De blauwe ijsvogel is al eens aangetroffen op de locatie. Op het wilgeneiland worden nieuwe  nestelvoorzieningen getroffen. Zo kan de blauwe ijsvogel ook van Parcour zijn thuis maken. 

Autoluw en kindvriendelijk

De straten in de wijk zijn autoluw. Parkeren kan uit het zicht, verdeeld over de wijk. Voetpaden  lopen vrij door de centrale ruimte en sluiten aan op de paden in het Van Bergen IJzendoorn  Park. 

Duurzaam

De woningen van Parcour worden duurzaam gebouwd en voldoen aan de BENG eisen. Dit kun je vergelijken met energielabel A+++. Je woont dus heel energiezuinig en gezond, door bijvoorbeeld gebalanceerde ventilatie. Alle woningen zijn voorzien van:

 • Vloerverwarming en topkoeling: hoog comfort in de zomer en winter
 • Goede HR++ beglazing en kierdichting: geen tocht
 • Gebalanceerde WTW ventilatie (warmteterugwinning)
 • Zonnepanelen (optioneel extra panelen om je woning nóg energiezuiniger te maken, m.u.v. de appartementen)
 • Een lucht-waterwarmtepomp: milieuvriendelijk verwarmen én afkoelen 
 • Voor de woningen met een parkeerplaats op eigen terrein is een voorbereiding voor een elektrische laadvoorziening mogelijk

Energie besparen

Hieronder vind je de energiecalculator van Parcour. Vul de grootte van je huishouden in en zie wat jij kan besparen.

Vogel hand natuur

In Parcour:

 • Ben je klaar voor de toekomst: volledig gasloos
 • Woon je in een gezond huis in een groene omgeving
 • Kun je je huis duurzaam verwarmen en koelen
 • Bespaar je met een lucht-waterwarmtepomp op stookkosten
 • Help je de natuur door je CO2-uitstoot te verminderen